Welkom op Uitvaart-Deventer.nl

Palliatieve zorg in Deventer

Wanneer iemand niet meer beter kan worden en het duidelijk is dat hij of zij zal komen te overlijden aan de ziekte dan zal de zorg veranderen. Totdat specialisten vaststellen dat iemand ongeneeslijk ziek is richt de behandeling zich vooral op het beter maken van de patiënt. Op het moment dat men weet dat dat niet meer mogelijk is gaat de zorg zich er op richten om de patiënt in zijn of haar laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen bieden. Deze zorg noemt men palliatieve zorg.

Palliatieve zorg wordt ook wel eens totale zorg genoemd. Dat komt omdat het niet alleen om medische zorg gaat, maar bijvoorbeeld ook om geestelijke zorg of thuiszorg. De zorg richt zich vaak ook op de directe dierbaren van de patiënt. De naaste van iemand met een levensbedreigende ziekte maken ook een hele zware periode door. Welke zorg of hulp iemand krijgt is afhankelijk van diverse factoren. Het heeft onder andere te maken met het ziektebeeld en de fase waarin de ziekte is gevorderd. Daarnaast wordt er doorgaans ook gekeken naar de hulp die iemand kan krijgen van naasten. Mensen die zorgen voor iemand uit hun omgeving (familie, buren, vrienden) worden ook wel mantelzorgers genoemd. Vaak wordt gedacht dat palliatieve zorg alleen wordt gegeven in de laatste levensfase, maar dat is niet het geval. De zorg voor mensen in hun laatste levensfase wordt terminale zorg genoemd. Palliatieve zorg kan soms wel jaren duren.

Hoe werkt het?

Palliatieve zorg bestaat meestal uit een combinatie van verschillende soorten zorg. Denk dan aan medische zorg, thuiszorg, hulp in het huishouden een maatje of geestelijke ondersteuning. Het is niet eenvoudig om zelf vast te stellen welke hulp nodig is. De huisarts kan helpen om te bepalen welke hulp nodig is en wie deze hulp het beste kan geven in Deventer. De huisarts zal doorgaans contact opnemen met de specialist om samen een zorgplan op te stellen. Voordat iemand palliatieve zorg kan krijgen moet eerst een zogenaamde indicatiestelling worden afgegeven door het CIZ. Aan de hand van deze indicatiestelling wordt gekeken welke hulp men kan bieden. De hoogte van de eigen bijdrage voor palliatieve zorg is afhankelijk van diverse persoonlijke factoren (zoals inkomen, vermogen etc.).

Het Deventer Ziekenhuis heeft een speciaal palliatief team dat helpt om de beste zorg te regelen voor patiënten. Het team zal proberen om zoveel mogelijk disciplines van zorg bij elkaar te brengen zodat iemand de beste zorg kan krijgen. Patiënten (en hun naasten) die zijn opgenomen in het Deventer Ziekenhuis kunnen contact opnemen met het Palliatieve team. De verpleegster op de afdeling kan zorgen dat het contact wordt gelegd. Het Palliatieve team is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 15.30 uur. Het is ook mogelijk om via mail in contact te komen: zpz@dz.nl.

Hospice Deventer

Mensen die hun laatste levensfase niet thuis kunnen doorbrengen kunnen gebruik maken van een hospice. Doorgaans komen mensen hier alleen voor in aanmerking als ze een levensverwachting hebben van drie maanden.

In Deventer is één hospice, Hospice De Winde. In het hospice worden mensen verzorgd in een huiselijke omgeving. Iedereen heeft een eigen kamer en er is een logeerkamer zodat naasten 24-uur per dag dicht bij hun dierbare kunnen zijn. In het hospice werkt een team van ervaren zorgverleners.

Kijk voor meer informatie of aanmelding op de website www.hospicedewinde.nl.

In de regio van Deventer zijn nog enkele andere hospices te vinden:

www.decirkelraalte.nl - Raalte
www.hospicedereggestroom.nl - Rijssen
www.zorggroepraalte.nl - Raalte

Buddy of maatje in Deventer

In Deventer zijn verschillende mensen actief als buddy. Dit zijn vrijwilligers die mensen met een ongeneeslijke ziekte willen bijstaan. Een maatje komt langs en biedt een luisterend oor. Een maatje is geen zorgverlener die medische hulp kan bieden. Het gaat vooral om de extra dingen die iemand kunnen helpen om even niet te denken aan de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan samen koffie drinken of een spelletje spelen. Het kan ook zijn dat men samen gaat winkelen of iets anders buitenshuis doet.

Meer handige links

Palliatief Netwerk Salland

Overlijden in regio Deventer melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206